Klizište u blizini Druge osnovne škole u Srebreniku ugrožava sportsku dvoranu

kliziste