Volonteri Crvenog krsta Srebrenika organizirali akciju kontrole nivoa šećera u krvi i prezentirali vještine pružanja prve medicinske pomoći