Kampanja „Borba protiv nasilja u porodici“

MUP TK-a zajedno sa ICITAP-om BiH (Međunarodni
program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a za
BiH) i INL-om (Uredom Vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje
zakona u borbi protiv narkotika), u vremenskom periodu od 17. do 21.
jula 2017.godine realizuje kampanju „Borba protiv nasilja u porodici“.
Petodnevna kampanja će se održati u Tuzli, Živinicama, Srebreniku i
Gradačcu i to:
-17.07.2017.godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u Tuzli u Tržnom centru
Konzum (Ulica II Korpusa Armije BiH);
-18.07.2017.godine (utorak) u 10,00 sati u Tuzli u Ulici Turalibegova
(kod spomenika Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću);
-19.07.2017.godine (srijeda) u 10,00 sati u Živinicama u Ulici Aleja
Alije Izetbegovića (raskrsnica s Ulicom Oslobođenja);
-20.07.2017.godine (četvrtak) u 10,00 sati u Srebreniku na Trgu Alije
Izetbegovića;
-21.07.2017.godine (petak) u 10,00 sati u Gradačcu u Ulici Huseina
Kapetana Gradaščevića u blizini gradskog kina.
Na navedenim mjestima biće organizovan info pult na kojem će se dijeliti
tematski promotivni materijal, kojom prilikom će građani moći direktno
da postave pitanja u vezi nasilja u porodici i da dobiju informacije za
prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i dostupnim oblicima pomoći
za žrtve ovog nasilja, uz planirano prisustvo predstavnika MUP TK-a i
Tužilaštva TK-a.