Dobrom poljoprivrednom i veterinarskom praksom do kvalitetnijeg mlijeka

Danas je u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz
podršku Projekta ICAM, u prostorijama kompanije „Poljovet-Ormanica“ održana
obuka za proizvođače mlijeka i stručno osoblje u lancu otkupa mlijeka Tuzlanskog kantona na
temu: “Uzimanje uzoraka, određivanje mikrobioloških kriterija i proračun geometrijskog
prosjeka za somatske stanice i ukupan broj bakterija u sirovom mlijeku”.
Naime, nakon usaglašavanja propisa u proizvodnji i prometu sirovog mlijeka s propisima
Evropske unije, došlo je do velikog zaokreta u valorizaciji kvaliteta, načinu proizvodnje i
otkupa mlijeka. Kvalitet sirovog mlijeka danas određuju hemijski sastav i higijenska ispravnost
od kojih direktno zavisi otkup i nivo poticaja koje proizvođači mogu ostvariti. Ove izmjene su
dovele do toga da jednom broju proizvođača nije određena klasa mlijeka radi nepoznavanja
zoohigijenskih standarda i nepravilnog uzorkovanja, što za posljedicu ima nemogućnost
isporuke mlijeka. Također, postoji opasnost da proizvođači neće ostvariti uslove za dodjelu
poticajnih sredstavašto može uzrokovati obustavu proizvodnje.
Cilj ove obuke bio je prenijeti dobre poljoprivredne i veterinarske prakse u proizvodnji i
manipulaciji sa mlijekom na putu od proizvođača do otkupljivača. Praktičnim i stručnim
primjerima su se prikazali savremeni trendovi u proizvodnji, otkupu, preradi i čuvanju mlijeka
u cilju povećanja prinosa visokokvalitetnih mliječnih proizvoda, koji će zadovoljiti higijenske
standarde i omogućiti njihov izvoz u EU.
Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz podršku
Britanske ambasade, putem Projekta unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu – ICAM,
pruža tehničku podršku Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na
realizaciji ovog programa edukacija, a planom aktivnosti predviđeno je održavanje još
nekoliko, sličnih, obuka širom Federacije BiH.