5. decembar – Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera (IVD) koji se obilježeva danas pruža priliku za organizacije koje uključuju volontere i volonterke pojedince da rade zajedno na projektima i kampanjama koje promovišu njihov doprinos ekonomskom i društvenom razvoju nalokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Udruživanjem podrške Ujedinjenih nacija sa akcijama na lokalnom nivou, IVD predstavlja jedinstvenu priliku za vladine institucije, nevladine organizacije, privatni sektor i organizacije koje uključuju volontere/ke da rade zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva.

IVD je uspostavljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija putem Rezolucije 40/212, usvojene 17. decembra 1985. godine.

Od tog dana, vlade, UN sistem i organizacije civilnog društva se pridružuju volonterima/kama širom svijeta u obilježavanju 5. decembra.