U Srebreniku obilježen Dan maternjeg jezika

Dan jezika

U okviru „Dana povelje“, u organizaciji Aktiva nastavnika i profesora B/H/S jezika općine Srebrenik, juče je u prepunoj velikoj sali Dojma kulture u Srebreniku održan prigodan kulturni program kojim je, na prigodan način obilježen Dan maternjeg jezika. U programu su učestvovali učenici osnovnih i srednje škole s područja srebreničke općine, te učenici MSŠ Živinice.

Dan maternjeg...

Mnogobrojna publika je uživala u recitacijama, pjesmama, igrokazima na jezicima naših naroda i jezicima nacionalnih manjina.

Dan maternjeg jezika-1

Kimeta Buševac, predsjednica Aktiva kaže, da je osnovna poruka ovogodišnjeg obilježavanja Dana maternjeg jezika, n jegovanje spoznaje o jeziku i jezičkoj kulturi naših naroda.

kimeta i Anela 019

„Jezik i jezička kultura su bitne karakteristike identiteta. Ako imate svoj jezik, imate svoj osnov za postojanje, za opstanak, za njegovanje tradicije, za podsjećanje na sve ono što ste bili“, podsjeća Buševac.