Zahtjev javnim ustanovama i preduzećima o dostavljanju informacije o zapošljavanju u zadnjih pet godina

0

vijece i ostalo 083

Danas,  (četvrtak, 13. februar), u 12 sati održana je sjednica Kolegija općinskog načelnika u Srebreniku. Kolegij je razmatrao zaključke sa juče održane sjednice općinskog vijeća, a koji se odnose na rad organa uprave općine Srebrenik.  Svim šefovima službi su određeni konkretni zadaci i obaveze sa preciznim  terminima za njihovu realizaciju.  Postupajući po ostalim zaključcima općinskog vijeća, već danas su upućeni zahtjevi svim Javnim ustanovama i preduzećima o dostavljanju informacije o zapošljavanju u zadnjih pet (5) godina, a isto se odnosi i na  pripremanje informacije za upošljavanje u organima uprave općine Srebrenik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here