Sanacija klizišta u Tinji /FOTO/

0

Tinja3

Uz sanaciju korita rijeke Tinje, čišćenjem i izgradnjom nasipa, proritetne aktivnosti Sluzbe CZ Srebrenik na otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda  koje su, tokom maja i avgusta ove godine, pogodile veći dio općine, usmjerene su i na sanaciju klizista. Prema rijecima  dr. Bajre Imširovica , šefa Službe CZ Srebrenik ,majske i avgustovske poplave prouzrokovale su aktiviranje 770 klizišta na cijelom području općine Srebrenik , no intervetnim aktivnostima taj broj je reduciran na trenutnih 350 klizista. Najkritičnija situacija je na MP Tinje gdje je uz putne komunikacije ugroženo i desetine stambenih objekata , a u naselju Poljakovići 20 -ak porodica moralao se iseliti iz svojih domova.

Tinja2

 Klizište koje prijeti ugrožavanju stambenih objekata aktivirano je i u naselju Islamovići , gdje su u toku intarventni radovi na zaustavljanju kizanja terena.U cilju što kvalitetnijeg djelovanja angažovani su i stručni konslutanti sa  Rudarsko-geološkog fakulteta Tuzla , a prema riječima prof. dr. Izeta Žigica, riječ je o jednom od težih lokaliteta na kojem se izvode interventni radovi.

Tinja1

Za potpuniju sanaciju ovog terena , kako istice prof. dr. Izet Žigić,  potrebna je i kompletna izrada elaborata i studija, te sveobuhvatni pristup rješavanju ove problematike,  ne samo na području općine Srebrenik,  nego i cijelog područja TK-a.

Tinja

Tekst Amir Ibrić

Foto Dževad Omerčić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here