Projekat Childrens Relief – Podrška žrtvama nasilja i porodicama sa djecom sa invaliditetom

0

nasilje

Projekat Children’s Relief “Podrška žrtvama nasilja i porodicama sa djecom sa invaliditetom” je dizajniran da se adresira problem pristupa pravdi i pravnoj pomoći i promociju ljudskih prava za žrtve nasilja i porodica sa djecom sa invaliditetom u Tuzli, Srebreniku i Živinicama. Aktivnosti uključuju podršku radu i jačanju Centra za besplatnu pravnu pomoć Tuzla, kroz jačanje svijesti, edukaciju i pružanje pravne pomoći ciljanim grupama. Projekat također radi na jačanju i promociji volonterizma i koncepta referalnih mehanizama kroz identifikaciju i angažman volontera/studenta koji služe kao žarišne tačke za uspostavu partnerstva sa lokalnim organizacijama koje pružaju potporu žrtvama nasilja u porodici  i pružanje usluga pravne pomoći. Kompletan  Press release u vezi ovog projekta u pdf. format možete preuzeti ovdje: Press release Childrens Relief.pdf (173.78 KB).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here