Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije: Bolna sjećanja u BiH

0

ubijena djeca

Odlukom Ujedinjenih naroda od 19. avgusta 1993. godine, 4. juni u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije, prenosi novinska agencija Patria.

Obilježavanje Međunarodnog dana nedužne djece žrtava agresije u Bosni i Hercegovini izaziva posebno bolna sjećanja na veliki broj ubijene, ranjene i raseljene djece u proteklom ratu. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podsjeća javnost u državi da ovaj dan također, naglašava i važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.

Konvencija UN o pravima djeteta je najvažniji pravni okvir za zaštitu djece, a Bosna i Hercegovina ju je preuzela sukcesijom 1993. godine.

Bosna i Hercegovina je, uz to, postala potpisnica dva fakultativna protokola uz Konvenciju o pravima djeteta, i to: Fakultativnog protokola o uključivanju djece u oružane sukobe i Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji iz 2000. godine.

U cilju primjene ove Konvencije i njenih fakultativnih protokola Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 2. juna/lipnja 2015. godine usvojilo Akcioni plan za djecu BiH 2015. – 2018., a neposredno pred obilježavanje Međunarodnog dana nedužne djece žrtava agresije.

Uspostava saradnje i koordinacija između svih nosilaca implementacije novousvojenog Akcionog plana za djecu je u nadležnosti i djelokrugu rada i odgovornosti Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine, kao i promocija i zaštita prava djeteta, iniciranje i aktivno učestvovanje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djece u Bosni i Hercegovini.

Trenutno se u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice finaliziraju periodični izvještaji Bosne i Hercegovine o provođenju dva fakultativna protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se svake pete godine dostavljaju Komitetu UN za prava djeteta. Ovi izvještaji će pokazati postignuti napredak, ali i propuste u zaštiti prava djece u Bosni i Hercegovini za proteklo petogodišnje razdoblje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here