Ukida se nacionalni roaming u BiH

0

roaming

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine na današnjoj r sjednici je donijelo odluku o ukidanju nacionalnog roaminga u BiH.

ijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga “nacionalnog roaminga”). Agencija je ocijenila da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno obezbijediti poticaj za operatore da unapređuju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža. Iz tog razloga ukida se dosadašnji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuđena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here