Vijeće mladih Srebrenik obilježilo Svjetski dan mladih