Prezentacija projekta o novim kreditnim linijama Razvojne banke FBiH u Srebreniku

opstina-srebrenik