Stvaranje preduslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku