Home VIJESTI SREBRENIK Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

0

Najveća rasprava na 10. sjednici Općinskog vijeća u Srebreniku  vođena je o Izvještaju o izvršenju budžeta općine Srebrenik sa izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period januar-mart tekuće godine. Kako je navedeno u ovom izvještaju, ostvareni prihodi i primici općinskog budžeta, koji je planiran u ukupnom iznosu od 14,97 miliona KM, za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od 2,55 miliona maraka, što predstavlja 72,41 posto ostvarenih prihoda u odnosu na planirano za pomenuti period.

S druge strane rashodi i izdaci općinskog budžeta za prvo tromjesečje 2017. godine iznosili su 1,74 miliona KM, što je u odnosu na planirano 52,62 posto, tako da je u ovom periodu ostvaren suficit u iznosu od 809.853 KM. U raspravi o ovom dokumentu vijećnici su istakli da bi u narednom periodu sva socijalna izdvajanja, poput jednokrantih novčanih pomoći i slično trebalo usmjeriti preko Centra za socijalni rad i mjesnih zajednica, a s obzirom da se, prema svim procjenama, neće moći ostvariti planirani iznos budžeta, vijećnici su sugerisali da se što prije treba ići ka njegovom rebalansu.

Nakon obavljene rasprave,  za predloženi Izvještaj glasalo je 9 vijećnika, dok je njih 19 bilo suzdržano, što nije bilo dovoljno za njegovo usvajanje.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog rješenja o potvrđivanju rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik, a značajniju raspravu izazvao je i Nacrt odluke o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera općine Srebrenik koja će zaslužnim pojedincima i kolektivima biti dodijeljena povom 21. juna, Dana općine Srebrenik. Zbog, kako su istakli pojedini vijećnici, višegodišnjeg pojavljivanja i favorizovanja pojedinaca koji se pojavljuju kao dobitnici priznanja ova odluka bi trebala biti revidirana. Uz ponuđeni prijedlog dobitnika pojedinih priznanja, u raspravi o Nacrtu ove odluke čuli su se i novi prijedlozi tako da bi do konačnog usvajanja ove odluke moglo doći i do određenih izmjena.

U danas ponuđenoj formi nacrta, za najveće općinsko priznanje – Plaketu općine Srebrenik predloženi su Kemal Alatić i Bego Gutić, za povelje predloženi su Ansambl Zefir, Sabina Muratović i Jasmin Sofić zvani Jape posthumno. Za humaniste godine predloženi su Kemal Alatić i Fahir Zukić, a za općinske zahvlanice Željka Banović, Alosman Beganović, BZK Preporod Dubrovnik, Mensur Kurtić, Osman Selimović, Omer Smajlović, Fikret Vikalo i Udruženje građana „Vodovod Tomićka“ Donja Špionica. Za novčane nagrade predloženi su Eldin Bećić, Selma Bešlagić, Dženita Joldić, Aldina Močić, Amra Mujčinović, Sulejman Salkić, Mensur Zukić, svi za postignute rezultate u obrazovanju i nauci.

Na sjednici su je obavljena i rasprava o informacijama o stanju u oblasti poljopprivrede, gazdovanju šumama, zaštiti od požara i vatrogastvu, te socijalno-materijalnom položaju penzionera na području općine Srebrenik. Između ostalog, razmatran je i Prijedlog zaključaka o pokretanju inicijative za izmjenu propisa kojima se obezbjeđuje povoljniji ambijent za rad privrednih subjekata na području općine Srebrenik.

VIDEO – https://www.facebook.com/189103791144220/videos/1342956302425624/

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here