Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u BiH?!

Vozači, ukoliko danas putujete budite na oprezu. Donosimo vam najavljene radarske kontrole na putevima u Bosni i Hercegovini.

PS OLOVO

08:00 do 10:00 sati M-18 Bakići 11:00 do 13:00 sati M-18 Olovske Luke 13:30 do 16:00 sati M-18 Dolovi

MUP KANTONA SARAJEVO

Stacionarni radari  Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2017. – KANTON SARAJEVO 09:00 do 10:00 sati u mjestu Blažuj  10:30 do 11:30 sati u ulici Adema Buče 11:00 do 12:00 sati u ulici Rakovićka cesta 20:00 do 21:00 sati M-17 u mjestu Vrbanja 21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne .

MUP TUZLANSKOG KANTONA

Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2017. – PU TUZLA – PS ZAPAD 08:00 do 10:00 sati M-18 Husino-Ljubače 16:00 do 18:00 sati ulica M.T.Uče

PS DOBOJ ISTOK

M-4 Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2017. – PS DOBOJ ISTOK 10:30 do 12:00 sati M-4 Brijesnica Velika

PS GRADAČAC

07:00 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci 17:00 do 18:00 sati R-460 Srnice Donje.

PS LUKAVAC

05:45 do 06:45 sati M-4 BP Junuzović Kopex 07:30 do 09:30 sati M-4 Bistarac 10:00 do 12:00 sati M-4 Devetak 12:15 do 14:30 sati M-4 Gnojnica 15:15 do 17:00 sati M-4 Gnojnica 17:30 do 20:00 sati M-4 Sižje.

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA

Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 20. 07.2017 – BRČKO DISTRIKT 09:00 do 11:00 sati Bukvik-Seonjaci-Dubrave-Cerik 16:00 do 19:00 sati Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska.