Mreža volontera u FBiH – Pomoć u svakom momentu

Rad volontera u našoj zemlji najbolje se vidio u 2014. godini, kada smo imali prirodnu nesreća, poplave i klizišta. Njihov trud tu je bio nemjerljiv. Mnogobrojni studenti, radnici, pa i penzioneri koji su imali više slobodnog vremena uskočili su u pomoć onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Javljali su se i Federalnoj upravi civilne zaštite, gdje su uvidjeli da je napokon potrebno evidentirati sve osobe koje su spremne pomoći. Zbog toga se krenulo u realizaciju projekta Mreža volontera, a cilj je da u svakom momentu u ovoj Upravi imaju podatke o tome ko su volonteri, kako ih angažovati, na kom području i slično. Oni će prolaziti određene seminare i obuke.

„Ako vi imate minska polja gdje moraju ući prvo naši ljudi koji bi raščistili mine pa da bi bilo kakvo pomogli stanovništvu, onda vi takve ljude ne možete pustiti da rizikuju svoj život. Onda smo shvatili da nam je potrebna Jedinstvena mreža volontera gdje će svaki volonter koji se prijavi biti opremljen i obučen i moći odgovoriti zajedno sa našim ljudima u okviru svojih volonterskih dužnosti,“ kazala Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite.

 Nakon konačne uspostave Mreže volontera, bit će poznat profil ljudi koji će moći pomoći u slučajevima prirodne nesreće, ne samo članovima Federalne uprave civilne zaštite, nego i ostalim organima koji su uključeni u sistem zaštite i spašavanja. Dakle, baza će biti dostupna svima.

”Nama su se već stotine ljudi javile. Čak su i fakulteti pokazali zainteresovanost pa čak i univerzitet sa kojim očekujemo da potpišemo sporazum. Onda nam se javljaju mladi ljudi koji žele da pomognu i koji mogu svojim iskustvom i vještinama pomoći, recimo doktori veterine,” kazala je Kovač.

U slučajevima prirodnih nesreća svaka pomoć je dobrodošla, navode iz Federalne uprave civilne zaštite. Javni poziv za upis volontera otvoren je tokom cijele godine. On će se kontinuirano ažurirati, odnosno dopunjavati onim grupama i osobama koje su spremne pomoći u slučajevima potrebe. (RTV SLON)