U OKVIRU PROCESA STABILIZACIJE KONZUM-a BiH, POKREĆE SE LIKVIDACIJAPREDUZEĆA VELPRO d.o.o

 Iz Agrokora je danas potvrdjeno da se najavljeni proces transformacije
i stabilizacije poslovanja Konzuma BiH ponovnim uvođenjem brenda Mercator na tržište
Bosne i Hercegovine i razdvajanjem Konzumovih i Mercatorovih prodavnica nastavlja prema
planu. S ciljem pos$zanja obostrano prihvatljivih dogovora, nastavljaju se i razgovori s
dobavljacima koji su u velikom broju izrazili podrčku procesu transformacije
poslovanja. Danas je objavljeno i da je u skladu s najavljenom rekonstrukcijom poslovanja
preduzeća AGROKOR-a u Bosni i Hercegovini donesena i odluka o pokretanju procesa
likvidacije preduzeca VELPRO d.o.o. .
Preostali dug koji će Velpro ima$ prema dobavljačima će prije okončanja likvidacije preuze$
Konzum BiH i bit ce plaćen u cjelos$. Centri Velpra su u najmu i s njihovim vlasnicima se vode
razgovori o izlasku Velpra iz ovih centara, kako bi oni sto prije mogli bi$ stavljeni u drugu
komercijalnu funkciju.
Za što je moguće veći broj zaposlenika VELPRO centra, od trenutnih 163, pokušaće se naći
rješenje kroz zaposlenje u drugim Agrokorovim kompanijama u BiH. Ostali zaposlenici centra
Velpro dobi$ će sve pripadajuće otpremnine i najvišu razinu zaš$te u okviru zakonskih
mogućnos$. Sve to će bi$ rađeno u konsultaciji sa Sindikatom radnika trgovine i
uslužnih djelatnos$ Bosne i Hercegovine i zaposlenici ce bi$ zbrinu$ na najbolji mogući
način.
Na danas održanom sastanku u Vijeću Ministara BiH, u prisustvu najvisih BH dužnosnika,
predstavnika Agrokora i kompanija iz sustava Agrokor u BiH te predstavnika poslodavaca i
dobavljača razgovaralo se o nastavku restruktuiranja kompanije, razdvajanju Konzuma i
Mercatora te ponovnom uspostavljanju poslovanja Mercatora u BiH. Tom prilikom
prezen$ran je daljnji rad na nastavku procesa razdvajanja Konzuma i Mercatora kako bi se
formirale dvije stabilne, dugoročno održive kompanije i na taj način osigurala budućnost što
većeg broja zaposlenika i dobavljača, s pozi$vnim utjecajem na ukupno gospodarstvo BiH.