Obilježen završetak radova na putu Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice

Završetak radova na rekonstrukciji i izgradnji dionice od 500 metara regionalnog puta Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice obilježen je jučer u Gornjim Srnicama, u općini Gradačac.

Vrijednost obavljenih radova je oko 350 hiljada maraka.

Cesta R 460 povezuje Gradačac i Gračanicu, dvije općine koje spadaju u privredno najrazvijenije. Sporazum o gradnji sklopile su Općine Gradačac i Regionalna direkcija cesta.

– U narednom periodu nastavljamo s ovim aktivnostima, a sredstva koja Općina ulaže u obnovu i razvoj lokalnih cesta doprinijet će da cijelokupna saobraćajna infrastruktura bude još kvalitetnija – rekao je načelnik Općine Gradačac Edis Dervišagić.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić naglašava da obnova ovih dionica zahtjevna.

– Zbog geografske strukture i položaja, ove ceste su zahtjevne za obnovu. U 2018. godini povećat će se intenzitet spajanja regionalnih cesta – istaknuo je Gluhić.

Ovu regionalnu cestu između Gračanice i Gradačca osim građana i privrednika ovog područja očekuje se da će u značajnoj mjeri koristiti i građani sa područja Brčkog.

– Kada osposobimo ovu dionicu rasteretit ćemo magistralnu cestu, a to će stvoriti bolje uslove vozačima – rekao je ministar unutrašnjih poslova TK Husein Topčagić.

Vlada TK u saradnji sa Direkcijom cesta i lokalnim zajednicama kontinuirano pruža podršku realizaciji projekata poboljšanja putne infrastrukture.

Ministar finansija TK Jakub Suljkanović ističe da Direkcija cesta planira uložiti šest ili sedam miliona u rekonstrukciju i održavanje puteva.