Uprava policije MUP TK – Izvršeni pretresi na 16 lokacija na području Tuzlanskog kantona

Službenici Uprave policije MUP TK-a su u vremenskom periodu od 14. do 26.10.2017.godine na području Tuzlanskog
kantona izvršili pretrese na ukupno šesnaest (16) različitih lokacija, kojom prilikom su pronađeni predmeti čije je
posjedovanje zakonom zabranjeno ili se isti mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja.
Tokom pretresa na području općine Kalesija kod lica N.I. pronađena su i privremeno oduzeta 74 manja pvc.
pakovanja sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Heroin“ i 3 mobilna telefona, u vezi
čega će navedeno lice danas (27.10.2017.godine) uz Izvještaj biti predato Kantonalnom tužilaštvu TK-a na dalje
postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet
opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona FBiH.
Na području općine Lukavac, prilikom pretresa kod lica M.R. i A.R. pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji
se dovode u vezu s izvršenjem KD-a Teška krađa na štetu PK Rudnika Šikulje (brusilica i sjekira), u vezi čega će
nakon provođenja drugih kriminalističko-istražnih radnji Tužilaštvu TK-a biti podnesen odgovarajući Izvještaj. Takođe
na području općine Lukavac kod lica E.P. i L.P. je pronađeno 5 pvc. manjih pakovanja sa sadržajem materije za koju
se sumnja da se radi o opojnoj drogi. O navedenom je obaviješten kantonalni tužilac, a u toku je daljnji rad na
dokumentovanju indiciranih nezakonitih radnji, nakon čega će protiv navedenih lica biti proslijeđen Izvještaj
Kantonalnom tužilaštvu TK-a zbog postojanja osnova sumnje na učinjeno krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i
stavljanje u promet opojnih droga.


Prilikom pretresa na području općine Gračanica, kod lica H.O. je pronađeno i privremeno oduzeto jedno pakovanje
od alu. folije u kojem se nalazila opojna droga „cannabis“, u vezi čega će protiv istog lica biti dokumentovan Izvještaj
Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje
i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. KZ FBiH. Takođe, prilikom pretresa kod lica A.D. na području
općine Gračanica pronađeno je i privremeno oduzeto jedno pakovanje sa preko 50 grama materije za koju se sumnja
da se radi o opojnoj drogi, koja će biti podvrgnuta hemijskom vještačenju, nakon čega će u slučaju pozitivnog
rezultata protiv navedenog lica biti dokumentovan Izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog
postojanja osnova sumnje za učinjeno krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz
člana 238. KZ FBiH.
Kod lica I.M. prilikom pretresa na području općine Srebrenik pronađen je i privremeno oduzet startni pištolj, u vezi
čega će protiv istog biti dokumentovan prekršaj propisan Zakonom o oružju i municiji TK-a.
Prilikom pretresa na području općine Živinice, kod lica R.Š. pronađena je i privremeno oduzeta ilegalno
posjedovana lovačka puška i 4 patrone za istu, u vezi čega će protiv istog lica biti dokumentovan Izvještaj Tužilaštvu
TK-a zbog postojanja osnova sumnje za učinjeno krivično djelo propisano Zakonom o oružju i municiji TK-a.
Prilikom pretresa kod lica E.K. u Tuzli, isti je službenicima policije dobrovoljno predao dvije ručne bombe, u vezi
čega će protiv istog Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dokumentovan Izvještaj zbog postojanja osnova
sumnje da je počinio krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog
zakona Federacije BiH.