Zapošljavanje stručnog kadra u nastavi za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Vlada TK prihvatila je tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH. Ovaj sporazum potpisat će Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

„Evo što se tiče Službe za zapošljavanje mi smo potpisali taj sporazum evo Vlada je dala saglasnost  Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture da potpiše ovaj sporazum i nadam se da će evo za petnaestak dana krenuti u realizaciju ovi projekti“, izjavio je Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Cilj ovih projekata jeste omogućiti djeci sa poteškoćama u razvoju koja su uključena u redovnu nastavu da imaju jednake šanse kao i njihovi vršnjaci. Ovaj program sufinaciranja omogućiti će zapošljavanje 29 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK. Za realizaciju ovog Programa Federalni zavod za zapošljavanje će Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 105.272,00 KM. Pored ovog programa Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa  Federalnim zavodom za zapošljavanje  realizovati će i  Program sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima u Federaciji BiH, odnosno prijem asistenata/viših asistenata/ stručnih saradnika/naučnih istraživača.

„ Iznost tih sredstava za TK je negdje oko 144 hiljade KM i radi se negdje oko 15 asistenata koji bi mogli evo naći zaposlenje na našem Univerzitetu“, kazao je Muhamedbegović.

Programom će se obuhvatiti osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih koje ispunjavaju uvjete za zaposlenje u javnim univerzitetima u Federaciji BiH. Za realizaciju ovih Programa na TK-u Federalni zavod za zapošljavanje izdvojio je negdje oko 249 hiljada KM.