Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-oktobar 2017.godine uplatili javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH u iznosu od 3.977.813.673 KM, što je za 348.769.099 KM više u odnosu na isti period 2016. godine, ili iskazano u procentu više za 9,61%.

Uplate javnih prihoda u periodu od 01.01.do 31.10.2017.godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

U periodu januar-oktobar 2017.godine u odnosu na januar-oktobar 2016. godine, ukupna naplata direktnih poreza povećana je za 181.779.763 KM ili iskazano u procentu za  15,51%, i to:

U periodu januar-oktobar 2017.godine u odnosu na januar-oktobar 2016. godine:

  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 091.619 KM, što je više za 54,85% ili 108.064.147 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 64,90% ili za 95.839.438 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 24,77% ili za 12.224.708 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 969.057 KM, što je više za 2,08% ili za 2.855.305 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 318.469 KM, što je više za 4,76 % ili za 58.863 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 335.381 KM, što je povećanje za 1% ili za 32.134.731 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 291.301 KM, što je više za 7,14% ili za 21.820.961 KM.

U periodu januar-oktobar 2017. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.619.655.657 KM, što u odnosu na isti period 2016. godine predstavlja povećanje za 189.185.499 KM ili iskazano u procentu za 7,78%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 449.520.167 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 050.283.081 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 852.409 KM.

U  oktobru 2017. godine naplaćeni su javni prihodi u iznosu od 406.995.008 KM, što je više za 41.467.093KM  u odnosu na oktobar 2016. godine ili iskazano u procentu više za 11,34 %.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko – invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

PROČITAJTE JOŠ:

Tuzla servis

146