U domovima zdravlja u TK dostupne vakcine protiv sezonske gripe

Domovi zdravlja sa područja TK preuzeli su vakcine protiv sezonske gripe i one su na raspolaganju građanima iz rizičnih grupa.

Vakcina protiv sezonske gripe je besplatna, a preporučuje se da je prime sve one osobe koje spadaju u rizičnu grupu pacijenata kao što su osobe preko 65 godina starosti, kardiovaskularni bolesnici, bolesnici sa hroničnim plućnim bolestima, dijabetes melitusom i oni koji su profesionalno eksponirani mogućoj infekciji.

Sredstva za nabavku vakcina protiv sezonske gripe osigurali su Zavod zdravstvenog osiguranja TK, kantonalno Ministarstvo zdravstva te Zavod za javno zdravstvo TK.