FERK odbio prijedlog o poskupljenju struje

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici dala je suglasnost na prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.Prijedlog cijene je da se cijene za sve kupce koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge zadrži na istoj razini. Analizom dostavljenog prijedloga utvrđeno je kako je prijedlog cijena ovog javnog elektroprivrednog poduzeća sukladan Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH, te se dala suglasnost na isti.

Prijedlog koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo nije dobio suglasnost FERK-a, te je FERK donio odluku kako će i za korisnike univerzalne usluge ovog elektroprivrednog poduzeća cijene ostati iste.

Razlozi zbog kojih FERK nije dao suglasnost na Prijedlogcijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne uslugeJP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su sljedeći:

Javni opskrbljivač je u obvezi dostaviti prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača koje uključuju cijene nabave električne energije, cijenu usluge opskrbe javnog opskrbljivača i cijenu usluge korištenja prijenosne/distribucijske mreže. Prijedlog cijeneJP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sadrži samo cijene nabave električne energije i cijenu usluge opskrbe javnog opskrbljivača (tarifni stavovi za opskrbu), dok isti ne sadrže cijene usluge korištenja prijenosne/distribucijske mreže.

Nadalje, u dostavljenom prijedlogu tarifnih stavova za opskrbu, u tarifi aktivne energije V. tarifne grupe vrijednost srednjeg tarifnog stava nije utvrđen kao iznos 0,8 od višeg tarifnog stava ili 1,6 od nižeg tarifnog stava II. tarifne grupe kategorije ostala potrošnja, odnosno kupaca koji posjeduju dvotarifno brojilo s uklopnim satom ili nekim drugim uređajem za upravljanje tarifom.

U prijedlogu tarifnih stavova za opskrbu, tarifni stavovi za I. tarifnu grupu kategorije ostala potrošnja nisu načinjeni sukladnoMetodologijiprema kojoj je javni opskrbljivač obvezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za kupce u okviru univerzalne usluge. Za ovu tarifnu grupu su predložene nagle promjene tarifa po obračunskim elementima obračunska snaga i aktivna energija.

U Odluci o utvrđivanju prijedloga cijena usluge javnog opskrbljivača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge iz grupa III. i IV. kategorije ostala potrošnja su izostavljenivjerski objekti i kuhinje humanitarnih organizacija, te nije navedena odredba da je omjer većih i manjih dnevnih tarifnih stavova 2:1 po tarifnom elementu aktivna električna energija, što nije sukladnoMetodologijipo kojoj se cijene električne energije javnog opskrbljivača po obračunskim elementima mogu diferencirati ovisno o dobu dana i/ili sezoni, sukladno dizajnu tarifnih stavova za korištenje distribucijskog sustava.

U dodatnim informacijama vezano za prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge dostavljena je tablica s energijom po kategorijama i grupama potrošnje koje će javni opskrbljivač „realno“ opskrbljivati u okviru univerzalne usluge u 2018. godini. Na temelju ulaznih podataka o planiranom broju mjernih mjesta, planiranoj fakturiranoj snazi, planu potrošnje prekomjerno preuzete jalove energije za opskrbu u okviru univerzalne usluge u 2018. godini, proizlazi da izračun ulazne prosječne cijene energije od 78,88 KM/MWh nije točno utvrđen, s obzirom da je udio električne energije kupaca iz kategorije ostala potrošnja koji se planiraju opskrbljivati u okviru univerzalne usluge 21,88% u odnosu na ukupnu planiranu potrošnju tih kupaca za 2018. godinu.

FERK je cijenu utvrdio na temelju Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava ovog javnog poduzeća i podlogama korištenim za izračun cijena ovog javnog opskrbljivača za 2017. godinu.