Upozorenje Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik: Redovno čistite dimnjake kako ne bi dolazilo do požara

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik obavještava građane da, obzirom da dolazi zimski period, a time i sezona grijanja,na bazi statističkih praćenja broja požara na objektima na prostoru općine Srebrenik u pomenutom vremenskom periodu, zabilježen je veći broj požara sa većim materijalnim štetama.

Najvećim dijelom,kao uzrok nastanka takvih vrsta požara su neočišćeni dimnjaci sa nagomilanim koncentracijama čađi.

U principu dimnjaci se čiste na početku i na kraju sezone grijanja, a po potrebi i u toku sezone, u zavisnosti sa stanjem nagomilavanja čađi.

“U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od požara a time i eliminacije nastanka požara u dimnjacima, sugeriramo svim korisnicima,kako individualnim,tako i kolektivnim,da redovno čiste dimnjake čime sprečavaju nastanak i širenje požara sa potencijalnim materijalnim štetama i ljudsim žrtvama”, navode iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik.