Ponedjeljak, 4 Jula, 2022
Google search engine
HomeVIJESTIBIH I SVIJETU više od 2.000 predmeta okončan postupak revizije boračko- invalidske zaštite

U više od 2.000 predmeta okončan postupak revizije boračko- invalidske zaštite

Vlada FBiH na posljednjoj sjednici prihvatila je informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. jula do 30. septembra 2017. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, i objavljena na web-stranici nadležnog federalnog ministarstva.

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja je zadužen da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona. Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Vlada je dala saglasnost na predložene izmjene Dinamičkog plana za 2017. godinu

Ovom ministarstvu je data saglasnost i da, s ciljem osiguranja kontinuiteta kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u toku 2018. godine, nastavi sa angažovanjem do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih nauka po osnovu ugovora o djelu, do 20 visokoobrazovanih volontera i do 12 izvršilaca srednje stručne spreme.

Revizorski timovi su u trećem kvartalu 2017. godine okončali postupak kontrole u ukupno 2.962 predmeta. Od toga se 192 predmeta odnose na korisnike prava na ličnu invalidninu, 596 na prava na porodičnu invalidninu, 1.912 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, a 262 su korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.

Analizirajući ukupan broj predmeta u kojima su revizorski timovi okončali postupak kontrole nalogom za izdavanje uvjerenja, broj timova koji je vršio kontrolu, uz činjenicu da u augustu timovi nisu radili, prosječni mjesečni učinak je 211 predmeta po revizorskom timu u kojim je postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na jednom od propisanih obrazaca.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments