Asfaltirana dionica regionalnog puta Srebrenik-Donja Orahovica

Ovih dana okončani su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji još jedne dionice regionalnog puta Srebrenik-Donja Orahovica-Gračanica. Radove je izvela firma “Jata Group” Srebrenik, a riječ je o dionici puta od od raskršća za Brnjičane prema raskršću za Gornje Moranjke, u dužini od 500 metara. Na ovoj dionici postavljen je novi sloj asfalta, a na pojedinim kritičnim dijelovima proširen je i profil puta, te riješen  problem odvodnje površinskih voda.

U temeljitu rekonstrukciju i modernizaciju ove dionice puta uloženo je oko 440.000 maraka, a sredstva je obezbijedila Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Završetkom ovih radova osigurana je znatno kvalitetnija veza s gradskim centrom  brojnih naselja koja gravitiraju regionalanom putu Srebrenik-Donja Orahovica-Gračanica.