Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

Širom svijeta, 10. decembra obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan potpisana je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”.

Opća skupština UN-a proglasila je 10. decembar/prosinac kao Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi se usmjerila pozornost “naroda svijeta” na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948. godine) po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika” i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava.Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

U tom kontekstu posebno su bitne dvije međunarodne konvencija o ljudskim pravima (International Covenants on Human Rights) te UN pozivaju da se i u narednim godinama djeluje u skladu s načelima Povelje o ljudskim pravima.

Međunarodna povelja o ljudskim pravima utvrđuje neotuđivost i nerazdvojivost temeljnih prava svim ljudima.Međunarodna povelja o ljudskim pravima se sastoji od Opće deklaracije o ljudskim pravima i Međunarodne konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te o građanskim i političkim pravima, koje je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda 16. prosinca 1966. godine.