Iz Krekinih rudnika do kraja godine preko 2 miliona tona uglja

Iz rudnika Dubrave, jednog od rudnika zavisnog društva Kreka Tuzla isporučena je milionita tona uglja, a do nove godine plan je da se iz Krekinih rudnika isporuči 2 miliona i 200 000 tona uglja. To znači da je prosjek po jednom rudaru 1350 tona, što je rekord od samog osnivanja rudnika do danas. Smanjen je broj radnika, a povećana produktivnost. Povećani  su i priohodi na 120 miliona KM, a u protekle tri godine gubici su smanjeni za 13 miliona KM. Rudari rade više nego ikada i sve bi bilo dobro kada bi u skladu sa nabrojanim rezultatima mogli ovjeriti zdravstvene knjižice, dobiti plaću na vrijeme. Da u Kreki nešto ne štima govori u prilog i posljednji istup federalnog ministra rudarstva koji je rudnik Kreku proglasio jednim od najneproduktivnijih rudnika koncerna i zaprijetio uvođenjem prokure, tj prinudne uprave i smanjenjem ovlasti direktora. No sadašnja krekina Uprava, ali i sam Sindikat rudara iznijeli su drugačiju istinu, od one vladine.

„Pogrešna politika, pogrešnih ljudi, smatram da dovodi Kreku u jedan nezavidan položaj. To treba otvoreno reći. Smatram da je to nepotrebno, Kreka je napravila najveći iskorak na nivou rudnika koji posluju na nivou konecra. Smanjila gubitke, povećala proizvodnju, smanjila broj radnika“, izjavio je Osman Bleković, direktor ZD Kreka Tuzla.

Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnici uglja Kreka kazao je da je ovaj proizvodni rezultat rudnika Dubrave, Šikulja, i rudara Mramora u okolnostima u kojima se bore isključivo plod angažmana, nadljudskih napora, i sklonosti ka improvizaciji tih rudara.

„Ovaj rezultat je nemoguć, on je ostvaren u takvim okolnostima, kada nemate opremu,ni viziju kada će doći ta oprema, kada dobijete opremu koja nije ono što treba da bude, e onda možete zamisliti kakav je ovo rezultat“, kazao je Tokić.

Od 328 miliona KM koje je Elektroprivreda u posljednje dvije godine investirala u rudnike koncerna, za Kreku je predviđeno 158 miliona, od kojih je dobila samo šest.U Kreki tvrde da sa sadašnjim načinom poslovanja i proizvodnjom Kreka sa svojih  2482 radnika može zatvarati finansijsku konstrukciju iz mjeseca u mjesec, ali se ne može riješiti starih dugova.

„Danas osnovno pitanje porodice koja ispraća rudara Kreke nije sretno, već javi nam hoćemo li imati ovjerenu knjižicu. I ako imate svaki mjesec upitno da li će doći isplata plata i ostalo, a imate rudnike gdje je učešće plate u prihodu tog rudnika 104 posto i taj nema problema ni sa platom ni sa zdravstvom, ni sačim, a učeršće plate u prihodu rudnika Kreka je oko 60 posto i imamo problema, onda postavljamo pitanje šta je u pitanju, jesu li to rudari Kreke rudari drugog reda“, ističe Tokić.

Za neovjerene knjižice krive Zavod zdravstvenog osiguranja TK, kojem su samo u 2016. godini uplatili 11 miliona KM, novih obaveza i dio dugovanja iz predhodnih godina. Iste te godine više od 100 dana rudari su imali neovjerene knjižice.

„Postavljam pitanje direktoru zavoda zdravstvenog osiguranja, kada uredno naplaćujete te fakture, zašto niste bili realni i humani i kazali da za te dane za koje nije bila ovjerena knjižica umanjite fakturu. U ovoj godini uplaćeno 9,5 miliona do sada. Uplaćeni porezi i doprinosi, danas rudari Kreke nemaju ovjerene knjižice“, navodi Tokić.

Krekini rudari u rudnicima Mramor, Šikulje i Dubrave godišnje iskopaju pedeset posto kompletne količine uglja koja se proizvede u cijelom koncernu Elektroprivrede, a jedan je od rudnika za koje federalna Vlada tvrdi da najgore posluje. S takvim stavom, u rudniku Kreka tvrde da će izgradnja Bloka 7 Termoelektrane tuzla biti upitna. No, ono što neće biti upitno tvrde iz krekinog Sindikata rudara, jeste generalni štrajk, ukoliko se ova situacija nastavi i naredne godine. (RTV SLON)