Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo Nacrt odluke o budžetu za 2018. godinu

Šesnaestom po redu sjednicom OV Srebrenik dominirala je budžetska problematika, čije su tačke dnevnog reda, prema očekivanju, izazvale i najveću vijećničku raspravu. Nakon višesatne rasprave, usvojen je Nacrt odluke o budžetu općine Srebrenik za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 14 miliona i 62 hiljade KM. Iznos ovog općinskog budžeta, prema riječima općinskog načelnika Nihada Omerovića, veći je za 487.000 KM ili 3,5 posto u odnosu na rebalansirani budžet za tekuću kalendarsku godinu. Rashodnovna strana općinskog budžeta za 2018. godinu, naglasio je Omerović, planirana je u iznosu od 13 miliona i 727 hiljada maraka. U raspravi o ovom dokumentu općinski vijećnici istakli su da je ovaj općinski budžet preambiciozno planiran te da će biti teško ostvariv. Posebne sugestije u raspravi odnosile su se na to da bi veću pažnju trebalo posvetiti izdvajanjima za razvoj poljoprivredne proizvodnje, stvaranje uslova za bolji poslovni ambijent i privlačenje investicija uređenjem industrijskih zona, da bi veća izdvajanja trebala biti za socijalne kategorije i boračku populaciju, kao i veći iznos sredstava za stipendiranja učenika i nadarenih studenata.

Vijećničke sugestije odnosile su se i na to da bi iz općinskog budžeta veći dio sredstava trebao biti usmjeren za rad mjesnih zajednica i neprofitnih organizacija, izdvajanja za porodilje, a u cilju kvalitetnijeg projiciranja općinslkog budžeta predloženo je i formiranje svojevrsnog dječijeg, socijalnog i ekonomskog vijeća koje bi imalo savjetodavnu ulogu. Predloženo je, između ostalog, da se prije  razmatranja Nacrta općinskog budžeta za narednu kalendarsku godinu  razmatra i Izvještaj o izvršenju budžeta za devet mjeseci tekuće kalendarske godine. Zaključujući raspravu o ovom dokumentu, općinski načelnik Nihad Omerović je istakao da će se truditi da se planirano i realizuje u maksimalnom iznosu koliko je moguće, s tim da će se rashodnovna strana usklađivati s ostvarenim prihodima.

Na današnjoj sjednici usvojene su i odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2018. godinu, kao i izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. – 30.9. 2017. godine. Na sjednici je usvojen i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta općine Srebrenik za period 2018. – 2020. godina. Uz sve vijećničke sugestije, na današnjoj sjednici usvojen je i Nacrt Programa izgradnje infrastrukture općine Srebrenik za narednu godinu, u  ukupnom iznosu od 2.880.000 KM, kao i Nacrt Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu, u iznosu od 222.000 KM. Općinsko vijeće Srebrenik, uz dva glasa protiv Liste nezavisnih vijećnika, usvojilo je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama vijećnika u Općinskom vijeću kojom se određuje mjesečna naknada ili vijećnički paušal u iznosu od 55 posto od prosjeka neto plate u Federaciji BiH isplaćene u prethodnoj godini. Na današnjoj sjednici obavljena je i rasprava o Programu obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje, kao i Nacrtu odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Srebrenik neposrednom pogodbom ili razmjenom nekretnina