Potpisan sporazum o saradnji: Psihosocijalna podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti

Univerzitetski klinički centar Tuzla i Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” juče su potpisali sporazum o saradnji na programu pružanja psihosocijalne podrške pacijentima i medicinskom osoblju Odjeljenja za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti.

Sporazum su potpisali prof. dr. Fahrija Skokić, pomoćnik direktora za medicinske poslove u UKC Tuzla i projekt menadžer Udruženja, gospodin Fikret Kubat.

Prema riječima projekt menadžera Udruženja, gospodina Fikreta Kubata, cilj potpisivanja ovog sporazuma je da se kroz angažman bolničkog psihologa i sprovedenih aktivnosti u vidu kreativnih radionica i ciljanih psiholoških pristupa dodatno poboljšaju uslovi liječenja djece oboljele od malignih oboljenja.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su dr. Edin Husarić načelnik Klinike za dječije bolesti, sa ljekarima Odjeljenja za hematologiju i onkologiju i članovi Udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”.