PU Gradačac- Rasvijetljeno deset krivičnih djela

Tokom operativnog rada na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenih krivičnih djela pronađen je dio otuđenih predmeta, koji su nakon izvršenih prepoznavanja vraćeni oštećenim vlasnicima.