RAK se pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) pridružila se obilježavanju 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Procjenjuje se da čak 10 posto stanovnika Bosne i Hercegovine (BiH) ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti, a 30 posto ukupnog stanovništva je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama fenomena invalidnosti.Kada je u pitanju pristupačnost informaciono-komunikacionih tehnologija i usluga osobama sa invaliditetom u BiH, jedan od glavnih nedostataka je nedovoljna pristupačnost TV/video programskih sadržaja. Naime, poput drugih zemalja u okruženju (osim Hrvatske), tek jedan posto TV/video programa je pristupačan osobama sa invaliditetom, dok je stanje u oblasti pristupačnosti mobilnih komunikacija i web stranica, prvenstveno u javnoj upravi, na zadovoljavajućem nivou.Radi daljnjeg unaprjeđenja stanja u toj oblasti, RAK će biti suorganizator obuke pod nazivom “Uloga IKT-a u razvoju inkluzivnog društva za osobe sa invaliditetom”, u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU) i Misijom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Obuka, koja je namijenjena relevantnim vladinim institucijama, regulatornom tijelu, IKT industriji, audiovizuelnim medijima i pružaocima usluga, akademiji i civilnom društvu, bit će održana 5. decembra 2017. u Sarajevu, saopćeno je.