UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 428 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u jedanaest mjeseci 2017. godine iznosili su 6 milijardi i 477 miliona KM i veći su za 428 miliona KM ili 7,07 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 6 milijardi i 49 milliona KM.

Samo u novembru 2017. godine prikupljen je 631 milion KM indirektnih poreza (PDV, akciza, carina i putarina), što je za 41 milion KM više u odnosu na novembar 2016. godine.

UIO je u periodu 01.01.-30.11.2017. godine privredi vratila 1 milijardu i 180 miliona KM što je za 180 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u u periodu 01.01.-30.11.2017. godine iznosili 1 milijardu i 180 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 297 miliona KM i veći su za 247 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-30.11.2017. godine raspoređen je iznos od 689 miliona KM. Ostatak sredstava završio je kod entiteta i Brčko distrika. Tako je Federacija BiH u jedenaest mjeseci 2017. godine ukupno dobila 2 milijarde i 938 miliona KM, Republika Srpska 1 milijardu i 488 miliona KM i Brčko distrikt 161 milion KM

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-30.11.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 74,8 miliona KM, Republika Srpska 49,4 miliona KM i Distrikt Brčko 2,5 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Takođe, u mjesecu maju 2017. godine, UO UINO BiH je donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve, koji su ostajali na podračunu Jedinstvenog računa. Ovom Odlukom (broj: 02-02-53/17, od 29.05.2017. godine) privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u iznosu od 27.983.543,59 KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa u skladu sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ( “Službeni glasnik BiH”, broj 102/09).

U skladu sa članom 2. predmetne Odluke, Uprava je dana 08.06.2017. godine, izvršila raspodjelu sredstva korisnicima kako slijedi:

• Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 16.510.290,72 KM (59,00%),
• Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 10.913.582,00 KM (39,00%),
• Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 559.670,87 KM (2,00%).