Vanredni izvještaj Operativnog centra civilne zaštite za područje TK

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla sačinio je VANREDNI IZVJEŠTAJ o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona za današnji dan:
Općina Kladanj:
MZ Kladanj
Na Osnovnoj školi Kladanj otkriveno je oko 300 m limenog krova.Dalekovod prema
Kladnju je u prekidu jer je oboren jedan stub.
MZ Stupari
Na dijelu magistralnog puta M18 od Stupara prema Kladnju saobraćajni znaci su potrgani
ili izvaljeni, a autobusno stajalište u Čitluku je oštećeno. Zbog prekida u napajanju sa el.
energijom bez vode su ostala naselja Stupari selo, Dubrava i Čitluk odnosno veći dio
područja MZ Stupari.
MZ Tuholj
Nekoliko puta u toku dana vjetar je izvaljivao drveće, koje su ekipe za održavanje odmah
uklanjale. Zbog kvara na dalekovodu domaćinstava nemaju struju.
MZ Brateljevići
Sa više stambenih i pomoćnih objekata vjetar je skidao crijepove i lim. Zbog kvara na
dalekovodu domaćinstava nemaju struju.
MZ Turalići
Sa više porodičnih, pomoćnih objekata i štala vjetar je skidao crijepove i lim. Ovisno o
lokaciji, 70 do 80 % objekata je otkriveno.
MZ Starić
U selu Gojsalići, sa više stambenih i pomoćnih objekata, vjetar je skinuo crijepove i lim.
Gojsalići i Gojakovići nemaju struje. U selu Starić skoro svaka kuća je otkrivena, a sa
pomoćne hale preduzeća „Močnik“ d.o.o. vjetar je skinuo kompletan krov i porušio dio
zidova hale.
Općina Lukavac:
U noći s 11/12.12.2017 godine u prekidu je bio regionalni put Lukavac-Banovići na koji se
obrušilo oko 10 stabala. Navedena putna komunikacija bila je u prekidu do 04,00 kada su
navedena stabla uklonjena a putna komunikacija puštena u promet.
Na oko 30 kuća evidentirana je šteta na krovovima usljed skidanja crijepa a najviše na
području MZ Poljice, koja je i dalje bez napajanja el. energijom.
Općina Doboj Istok:
Olujni vjetar tokom protekle noći i jutarnjih sati uzrokovao je prekid u napajanju el.
energijom, štete na građevinskim objekima, plastenicima i voćnjacima.
Općina Banovići:
Prijavljeno je više oštećenja krovova stambenih objekata u MZ: Čifluk, Treštenica, Bučik i
Stražbenica. Deset stabala je palo na putne komunikacije, a 3 na stambene objekte. Na
oko 10 stambenih objekata oštećeni su krovovi. Voda u gradskom vodovodu je neispravna
za piće.
Općina Gradačac:
U noćnim satima 11.12. i 12.12.2017. godine područje općine Gradačac zahvatio je
orkanski vjetar koji je oštetio krov kuće u Međiđi Gornjoj. Također usljed nevremena došlo
je do nestanka električne energije na oko 30 posto teritorije Međiđe, Zelinje i Mionice.
Popravka istih je u toku. Oštećeno je i nekoliko plastenika u Novalićima.
Općina Čelić:
Na oko trideset stambenih objekata zbog jakog vjetra došlo je do oštećenja krovova i
oštećenja stambenih objekata usljed rušenja stabla drveća.
Trenutno su bez napajanja el. energijom naselja Vražići i Velino Selo.
U toku noći zbog rušenja stabala došlo je do privremene obustave saobraćaja na lokalnim
i regionalnim putevima.
Općina Gračanica
Zbog olujnog vjetra koji je pogodio općinu, u mjestu Pribava 3 stambena objekta koja su
bila pokrivena limom sada su otkrivena, a desetak drugih objekata pokrivenih crijepom,
djelomično su otkriveni (nedostaje cca 100 i više crijepova po svakom objektu). Olujni
vjetar odnio je i stotinjak komada crijepa sa područne škole u Pribavi, oštećena je i ograda
kod II OŠ u Gračanici, više reklamnih panoa uz magistralni put, kao i desetak saobraćajnih
znakova.
U MZ Stjepan Polje jedan stambeni objekat je djelimično otkriven (nedostaje cca 100 i više
komada crijepa), na istom objektu izvaljen je i jedan prozor, štete ima i na pomoćnom
objektu na istoj lokaciji.
U MZ Prijeko Brdo oko dvadesetak stambenih objekata je pretrpilo djelomičnu štetu, gdje
je olujni vjetar odnio 100 i više crijepova na pomenutim objektima.
Štete ima i u krugu kompanije „Širbegović“, uglavnom nedostaju paneli limenog krova sa
proizvodnih hala.
 MZ D. Lohinja olujni vjetar je opustošio a proizvodna hala „Hajrić Prom“ je ostala bez

krova i dijela fasade, šteta je ogromna. Pogođena je i OŠ u Lohinji kao i Dom MZ, desetine
stambenih objekata kojima nedostaje 50 pa do 300 komada crijepa, a na jednom
stambenom objektu krovna konstrukcija je zakrenuta od jakog udara.
Komisije su na terenu i svaki sat stižu nove informacije.
Općina Teočak
Prijavljeno je oštećenje krova usljed jakog vjetra na dvorani sportskog objekta i oštećenje
krova na jednom stambenom objektu.
Općina Živinice
Jaki udari vjetra najviše su pogodili općinu Živinice, gdje su bez napajanja el. energijom
ostala naselja Đurđevik, G. Živinice, Višća, Podgajevi. Bezbroj je prijava štete od strane
građana na stambenim objektima. Krovovi dvije OŠ u Višći i Đurđeviku su otkriveni.
Općinski štab civilne zaštite, na jutros održanoj hitnoj sjednici, je razmatrao aktuelnu
situaciju vezanu za pojavu jakog i olujnog vjetra na području Općine Živinice, te donio niz
zaključaka koji se odnose na mjere prevencije i zaštite u ovoj situaciji.
Općina Sapna:
Prijavljeno oko 10 oštećenja krovova na stambenim objektima, usljed jakog vjetra u MZ-a:
Zaseok, Nezuk, Kraljevići i Kovačevići i nekoliko oštećenja sanduka pčela u navedenim
MZ-a.