Vlada TK utvrdila Prijedlog budžeta za narednu godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog budžeta za narednu godinu, nakon jednomjesečne javne rasprave o nacrtu ovog najznačajnijeg dokumenta za Tuzlanski kanton.

Prihodi i primici budžeta TK za 2018. godinu planirani su u iznosi od oko 385 miliona KM, a u istom iznosu i rashodi i izdaci.

Premijer TK Bego Gutić izjavio je na konferenciji za medije da budžet za narednu godinu ima stabilizirajuću, te izraženu razvojnu, kao i socijalnu komponentu.

Navodi da su u odnosu na 2017. godinu povećana sredstva na novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju za oko 15 posto, što je u ukupnom iznosu 500.000 KM.

Kreirana je i nova budžetska pozicija, a to je pomoć nižim nivoima vlasti, na kojoj je predviđeno negdje oko milion KM. Riječ je o sredstvima koja će biti dodjeljivana prema programu i javnom pozivu.

U odnosu na 2017. godinu povećana su novčana namjenska sredstva u oblasti ministarstva poljoprivrede i ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Gutić ističe da je ukupan iznos namjenskih sredstava u oblasti ministarstva poljoprivrede 10.5 miliona KM, a u oblasti zaštite okoliša je šest miliona, što je ukupno 16 miliona KM. Riječ je o sredstvima koje će koristiti niži nivoi vlasti po programima, javnim pozivima i projektima koje kandidiraju prema Vladi TK.

U 2018. godini u odnosu na ovu program kapitalnih ulaganja je povećan za pola milona KM, sa 2.5 miliona na tri miliona KM.

Predviđeno je i povećanje plaća svim budžetskim korisnicima za 6.5 posto. Iznos sredstava koji je na godišnjem nivou predviđen za ove namjene je oko 11 miliona KM.

Također, predviđena su veća izdvajanja za narodnu kuhinju Imaret, a prvi put su predviđena izdvajanja za kantonalno udruženje penzionera.

Gutića je kazao da je u oblasti socijalne politike kantonalna vlada iznos budžeta za ministarstva za rad i socijalnu politiku podigla za 1.700.000 KM.

Istaknuo je podršku porodiljama i novorođenčadima iz oblasti socijalnih kategorija, čija visina primanja ne prelazi 117 KM po članu obitelji te je za ove namjene predviđeno 550 000 KM.

Među novim pozicijama u budžetu su sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja, kao i stipendiranje deficitarnih zanimanja kod upisa u srednje škole, za šta je predviđeno 100.000 KM. Također, predviđen je iznos od 118.000 KM namijenjen za užinu za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

Povećana je podrška povratnicima i raseljenim osobama za 250.000 KM, a izdvojeno je i 100.000 KM za nastavak izgradnje centra za autizam.

U okviru projedloga budžeta za narednu godinu našla su se dva nova ministarstva, ministarstvo privrede i ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK.

Ministar finansija TK Jakub Suljkanović naglašava da su na prihodovnoj strani najizdašniji prihodi od poreza, a u poreznim prihodima najizdašniji su prihodi po osnovu indirektnih poreza i iznose 232 miliona KM.

Po njegovim riječima, rashodi su povećani u odnosu na budžet 2017. godine za 26 miliona, a ovo povećanje se najviše odnosi na bruto plaće i naknade zaposlenih.