Donja Špionica sutra bez struje veći dio dana

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom dana 24.01.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik u naselju Donja Špionica u
vremenu od 09:00 do 15:00 sati.