Objavljen konkurs za dodjelu stipendija za učenike i studente iz reda braniteljske populacije TK

Ministarstvo za boračka pitanja TK donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija i učenicima iz reda braniteljske populacije TK za tekuću školsku/studentsku godinu.

Konkurs je objavljen u ponedjeljak i istaknut je na oglasnoj tabli u zgradi Općine Srebrenik.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zapečaćenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih Službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja TK, Rudarska 57, 75 000 Tuzla, (sa naznakom “prijava na konkurs za dodjelu stipendija učenicima/studentima branilačke populacije za školsku/studentsku 2017/2018. godinu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja (do 06.02.2018. godine).

Obrazac zahtjeva kao i spisak potrebne dokumentacije kandidati mogu preuzeti na web stranici Ministarstva, općinskim službama za BIZ i kantonalnim savezima i udruženjima.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Službi za BIZ i društvene djelatnosti u zgradi općinskih organa uprave.