Prekidi u snadbijevanju električnom energijom sutra u Ljenobudu,Zahirovićima,Kugama i Likama

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom dana 16.01.2018. godine (utorak) na području Općine Srebrenik:
– u naselju Kuge u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,
– u naselju Ljenobud u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,
– u naselju Like u vremenu od 12:30 do 13:00 sati,
– u naselju Zahirovići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.