Živinice jutros najzagađeniji grad u Evrop

Živinice su prema posljednjim izmjerenim podacima najzagađeniji grad u Evropi.

Naime, prema mjerenjima Svjetskog centra za mjerenje kvalitete zraka – AQICN, u 10:00 sati indeks kvaliteta zraka u Živinicama je iznosio 339, što ih svrstava u sami vrh zagađenih gradova Evrope.

Vrijednosti polutanata u zraku u jutarnjim satima bile su još veće te je indeks kvaliteta zraka iznosio 343.