1. mart, Dan nezavisnosti BiH neradni dan u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavještava da, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine “Službeni list RBiH”, broj: 9/95, državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika. S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je četvrtak, 1. mart 2018. godine, neradni dan.