SKUPŠTINA TK – Usvojena tačka dnevnog reda, smjena Vlade TK

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je na vanrednoj sjednici jedinu predloženu tačku dnevnog reda, a to je smjena Vade TK.

Za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je 20 poslanika, 3 su bila protiv dok je suzdržano bilo 10.

Poslanicima su podijeljeni mateijali sa razlozima za smjenu Vlade,slijedi  a u nastavku sjednice nakon pauze slijedi i rasprava.