Ponedjeljak, 6 Decembra, 2021
Google search engine
HomeVIJESTISREBRENIKIzvjestaj sa 18 sjednice OV Srebrenik

Izvjestaj sa 18 sjednice OV Srebrenik

Obzirom da je u izvještaju sa 18.sjednice OV Srebrenik od 28.02.2018 godine, u dijelu teksta koji se odnosi na usvajanje Prijedloga Odluke o budzetu Općine Srebrenik za 2018.godinu,došlo do krivog navoda u kojem je rečeno da je općinski budzet usvojen jednoglasnom odlukom općinskih vijećnika , ovom prilikom ,a u cilju korektnog i objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da je budzet općine Srebrenik za 2018.godinu usvojen sa 19 glasova za  i 5 protiv. Klub vijećnika SDP-a nije dao podršku usvajanju općinskog budzeta. Zbog greške u prvobitno prezentiranom izvještaju upućujemo iskreno izvinjenje , a u nastavku teksta donosimo ostale pojedinosti sa poslednje vijećničke sjednice :

– Budzet Općine Srebrenik za 2018 .godinu iznosi  14,859 miliona KM. Rashodovna strana općinskog budžeta planirana je u ukupnom iznosu od 14,259 miliona KM, a za pokriće deficita iz 2012. , 2014.  i 2016. godine planiran iznos od 600 hiljada KM. Prema riječima  načelnika Općine Srebrenik Nihada Omerovića oko 32 % budžeta predviđeno je za kapitalne izdatke. Uz usvajanje odluke o općinskom budžetu na ovoj sjednici usvojen i Prijedlog programa izgradnje infrastrukture  na ovom općinskom području za 2018. godinu. Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne mreže, popravak , održavanje postojećih i izgradnju novih vodoopskrbnih i kanalizacionih objkekta, izgradnju javne rasvjete i sportskih terena, formiranje poslovnih zona te regulaciju korita rijeke Tinje u 2018-toj godini u budžetu Općine Srebrenik planirana su sredstva u iznosu od 3.030.420 KM. Za realizaciju različitih infrastrukturnih projekata na području ove općine, značajna sredstva očekuju se i sa viših nivoa vlasti, a riječ je predviđenom iznosu od oko 1,462 miliona KM.

Riječ je o aktivnostima uvođenja bunara B-5 u sistem vodosnabdijevanja ukupne finansijske vrijednosti oko 330 hiljada KM (od čega se oko 135 hiljada  očekuje sa federalnog i oko 109 hiljada sa nivoa Tuzlanskog kantona), izgradnji Anaerobnog prečistača otpadnih voda u naseljima  Tutnjevac i Brezje, ukupne  vrijednosti 385  hiljada KM (od čega će 335 hiljada KM biti obezbijeđeno sa nivoa Federacije BiH), kao i izgradnji i uvođenju u sistem bunara Ekonomija II i bunara KRČ u Špionici, nastavku izgradnje kanalizacije  Duboki Potok II i još nekim drugim projektima.

Osamnaesta sjednica općinskog vijeća u Srebreniku između ostalog bila je i u znaku usvajanja Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Srebrenik, utvrđivanju javnog interesa za izgradnju cjevovoda u naseljima Gornji Hrgovi ,Tutnjevac i Špionica Centar, kao i usvajanju Odluke o utvrdjivanju prosječne konačne  cijene jednog metra kvadratnog korisne stambene površine u iznosu od 800 KM, koja je ostala na prošlogodišnjem nivou . Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Srebrenik, na inicijativu Vijećnika Ante Markovića, povučen je sa dnevog reda ovog vijećničkog zasjedanja.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments