Izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite Srebrenik

U toku protekla 24 sata Operativnom centru Srebrenik je bilo prijavljeno dva klizišta i poplava:Klizište u naselju Cage ugroženo više stanbeni objekata i ugrožen vjerski objekat(Dzamija),Klizište Kuge ugroženo 8 stanbenih objekata i odsječen put prema kugama tj.prekinuta putna komunikacija,Poplava u M.Z.Potpeć 4 kuće ugroženo vjerski objekat (crkva)i zgrada m.z.Potpeć.