Nedjelja, 5 Decembra, 2021
Google search engine
HomeVIJESTIBIH I SVIJETNekropola sa stećcima u Starim kućama kod Tuzle

Nekropola sa stećcima u Starim kućama kod Tuzle

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 2010. godine, proglasila je „Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Starim kućama kod Tuzle“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Nacionalnik spomenik čini nekropola sa 23 stećka. Nekropola se nalazi u naselju Donje Breške, na području Grada Tuzla. Locirana je na krajnjim jugozapadnim padinama planine Majevice, ka zaseoku Nikolići u Breškama.

Područje pod imenom Soli koje zahvata srednji tok rijeke Spreče i sliv njene pritoke Jale postoji još u srednjem vijeku. Prvo kao bosanska srednjovjekovna zemlja ili veća ranosrednjovjekovna župa, pod nazivom Soli. Osmanska uprava u 15. stoljeću ovdje zatiče dvije kasnosrednjovjekovne župe pod nazivima Donje i Gornje Soli.

Naselje pod nazivom Breške je zasigurno srednjovjekovne starosti. Kao Gornje i Donje Breške spominju se u dokumentima još od početka osmanske uprave (16 i 17. stoljeće). Naselje Breške se nalaze u srednjovjekovnoj župi a kasnijoj osmanskoj nahiji Donje Soli.

Nekropola na kojoj je evidentirano 23 stećka, nalazi se na uzvišenju, na lokalitetu zvanom Stare kuće.

Od ukupnog broja stećaka dva su u obliku sanduka i oko 20 m su izdvojeni od ostatka nekropole. Glavni dio nekropole čine stubovi različitih završetaka (lučno zasvođeni, s lučnim izbočenjem i s ravnim završetkom koji se šire prema gore). Stubovi su ukrašeni najčešće motivom križa, a potom i polumjesecom, jabukama, spiralama. Spomenici su dobro klesani.
Stećak koji se danas nedvojbeno izdvaja iz ove nekropole (zbog uspravnog položaja, dimenzija, ukrasa, donekle i očuvanosti) jeste stub s lučnim izbočenjem i brojnim ukrasnim motivima. Osnovni motivi jesu križ i dvije spirale, ali i dva polumjeseca, dvije jabuke ili kruga pri vrhu bočnih strana, s desne bočne strane pri dnu je sjekira, a sa zadnje strane biljna stilizacija koja se pri dnu završava sa dvije spirale.
Opšte stanje nekropole je jako loše, većina stećaka su prevrnuti, oštećeni, dosta ih tek vrhom izviruje iznad površine zemlje. Nekropola je obrasla travom i šipražjem.

Najpoznatiji istraživač stećaka Šefik Bešlagić ovu nekropolu datira najranije oko polovine 15. stoljeća, a pripadaju i prvoj polovini 16. stoljeća.

Nekropola je bila na listi odabranih lokaliteta za stavljanje na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Međutim, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine nije uvršten u konačan odabir.
Zbog toga je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona uradio Projekat sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta nekropole sa stećcima Stare kuće, Donje Breške. Projekat je apliciran i nadamo se da će biti realizovan.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments