Prekidi u snadbijevanju električnom energijom na području Općine Srebrenik

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom:
Dana 11.04.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik:
– u naseljima: Blagići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naselju Ćehaje u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
Dana 12.04.2018. godine (četvrtak) na području Općine Srebrenik u naseljima: Jasenica polja, Jasenica
škola, Dabojevići, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 11:00 do 13:00 sat