Općina Srebrenik razvija sistem grijanja na biomasu

Općina Srebrenik već drugu godinu aktivno radi na implementaciji aktivnosti u okviru projekta COMPOSE – Ruralne zajednice povezane pozitivnom energijom, a koji je sufinansiran od strane Interreg Mediteran Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Ovih dana na području užeg gradskg jezgra Srebrenika provode se završne aktivnosti na izradi projektno tehničke dokumentacije za II fazu toplifikacije gradskog područja. U okviru izrađene tehničke dokumentacije uraditi će se projekat rekonstrukcije kotlovnice u objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, koja će nakon izvođenja radova i nabavke opreme prestati sa korištenjem uglja kao energenta, a preći na obnovljivi izvor energije i to biomasu kojom je Bosna i Hercegovina veoma bogata.

Pored navedenih tehničkih detalja, obavljeno je i geodetsko snimanje terena što će doprinijeti kvalitetnijoj izradi projekta toplovoda koji će napajati 10 stambenih zgrada u užoj gradskoj jezgri Srebrenika, a istovremeno će biti povezan i sa postojećom toplanom koja ima kapacitet 4 mW.
Nakon izrade projektno tehničke dokumentacije, Općina će zajedno sa partnerima izraditi i nekoliko modela upravljanja toplanama na biomasu, kao i operativni akcioni plan investiranja u izgradnju i opremanje toplane, izgradnju toplovoda, kao i priključenja prije svega javnih objekata, a zatim i privatnih stambenih jedinica.

U razgovoru za naš portal, koordinator projekta Adnan Bjelić je istakao:

-„Projekat COMPOSE je prvi projekat ove prirode finansiran od strane EU fondova, a koji implementira Općina Srebrenik. Općina će učešće u ovom projektu koji je sufinansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj najvjerovatnije osjetiti u narednim godinama kada se našoj državi otvore i drugi sada nedostupni EU fondovi. Mi pokušavamo da izgradimo kapacitete koji će biti spremni da apliciraju, pa i da implementiraju evropske projekte, a pored toga i da steknemo potrebne reference za korištenje evropskih sredstava. Što se tiče konkretno aktivnosti na projektu COMPOSE, u narednim danima ćemo pokušati da detaljnije obavještavamo stanovništvo općine Srebrenik o svim detaljima i budućim aktivnostima koje se provode u okviru COMPOSE projekta. Uskoro ćemo vršiti distribuciju promotivnog materijala koji će pokušati stanovništvu općine Srebrenik približiti informacije o društvenom, ekonomskom i okolišnom aspektu korištenja biomase na lokalnom nivou, kao i o važnosti jačanja lanca vrijednosti biomase na lokalnom nivou što će direktno doprinijeti povećanju broja radnih mjesta, zadržavanju novca u lokalnoj zajednici, kao i razvoju ruralnih područja“.

 

Ukratko o projektu COMPOSE

Generalno, COMPOSE je projekat kojim će biti implementirano minimalno 15 pilot aktivnosti s ciljem promocije, jačanja i povećanja korištenja obnovljivih izvora zajedno s mjerama energetske efikasnosti. Provodi se u 15 partnerskih područja (Slovenija, Španija, Portugal, Grčka, Italija, Hrvatska, Kipar, Crna gora, Albanija, Bosna i Hercegovina-Srebrenik). Projekat je baziran na postojećem znanju i iskustvima proizašlim iz prethodnih projekata i inicijativa koji su imali za cilj da osiguraju razvoj modela planiranja obnovljivih izvora energije te samim time povećanje udjela takve energije u odabranim područjima, a sve uz promociju razvoja lokalne privrede u kombinaciji s razvojem lanca dodatne vrijednosti na lokalnoj razini.

Ciljevi projekta COMPOSE je da doprinese povećanju kapaciteta planiranja (donošenje odluka i tehničko/stručno planiranje) korištenja obnovljivih izvora energije čiji je glavni cilj korištenje novih poslovnih modela i razvojnih tehnologija koji su sastavni dio zelene ekonomije.

Vijesti

Stay Connected

21,792FansLike
2,738FollowersFollow
17,500SubscribersSubscribe

Zadnje objave