Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

0
26

Vlada FBiH danas je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu procedure po hitnom postupku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28.5.2018. godine s tematske sjednice održane 23.5.2018. godine, je zadužio Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu procedure.

Pri njegovom utvrđivanju, istaknuto je da postoji neodložna potreba za hitnim sistemskim rješavanjem prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Demobiliziranim braniocem, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine. Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je, kao maloljetno, dobrovoljno  stupilo u Oružane snage u ovom periodu.

Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak. Demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu; liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; liječenje u drugom kantonu; osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju; pomoć u slučaju smrti; borački dodatak; prijevremeno povoljnije penzionisanje; duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama; stambeno zbrinjavanje;  subvenciju plaćanja naknade za pogodnost; subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta; dodjelu sredstava za održivi povratak; besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas); prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca.

Ovim zakonom propisana je i javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za provođenje potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima. U većem broju kantona su obuhvaćena Zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju se redovno planiraju kantonalnim budžetima.

Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobiliziranih branilaca predviđena ovim Zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se obezbijediti finansiranje ovih prava na svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1.1.2019. godine.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime