Njemačka ambasada poziva na usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku BiH

Njemačka ambasada se pridružuje šefu Delegacije EU u BiH i specijalnom predstavniku EU ambasadoru Larsu-Gunnaru Wigemarku i poziva delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da preuzmu odgovornost i usvoje neophodne izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku BiH:

“Duboko smo zabrinuti zbog neusvajanja relevantnih izmjena i dopuna Zakona o krivičnom  postupku BiH, koji treba uskladiti sa Odlukom Ustavnog suda BiH iz 2017. godine kao i međunarodnim i evropskim standardima. Izmjene i dopune Zakona koje su već na razmatranju u Parlamentarnoj skupštini BiH i usvojene u Predstavničkom domu, ispunjavaju potrebne standarde. Međutim, druge predložene izmjene i dopune, koje su do sada razmatrane, bi oslabile vladavinu prava i potkopale mogućnost pravosuđa da se bori protiv teških oblika kriminala, a posebno organizovanog kriminala i korupcije. Pogotovo, izostavljanje pojedinih krivičnih djela kao što su prevara u službi ili pronevjera u službi i terorizam šalje negativan signal prema građanima BiH i EU.

Apeliramo na delegate u Domu naroda da što prije usvoje konačne izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku BiH i na taj način pokažu svoje opredijeljenje da djeluju kao vjerodostojan partner Evropske unije i njenih država članica u borbi protiv teških oblika kriminala i osiguravanju javne bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i šire. To je suštinsko pitanje za vladavinu prava u BiH i također će biti uzeto u obzir u pripremi mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji”, saopćeno je iz Ambasade Njemačke u BiH.