U prvoj polovini 2018. godine, federalni inspektori izvršili 3.956 nadzora i izdali 2.542 prekršajna naloga u iznosu od 3.584.990,00 KM